Mala Beads / Armband

För beställning: maila namn, adress samt vilket armband eller vilken Mala du önskar till nathalie@euphoria-wellness.se.

DSC_0075

Rudraksha & Agat Mala 480kr

Rudraksha: Enligt ayurvediska skrifter kan bärandet av rudraksha ha positiva effekter på hjärta, nerver, och är bra för att lindra en person från stress, depression, ångest, hjärtklappning och högt blodtryck.
För andliga sökare är detta en välsignelse i förklädnad, eftersom bäraren av rudraksha sägs kunna nå sina mål snabbare.

Agat: Den värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Ge agat till den ditt hjärta trånar efter. Chakra: Bas  Ger styrka och mod och drar till sig kärlek.

 

DSC_0122

Japsis dubbelarmband 190kr

Japsis: Japsis påminner oss om att vi är här för att ge glädje och kärlek till andra, hjälpa andra att göra upp med sitt förflutna och förverkliga sitt hjärtas önskningar. Jaspis har burits av shamaner för dess skyddande och helande kvalitéer samt för dess förmåga att grunda och ”jorda” oss. Chakra: Hjärta

DSC_0127

Dubbelarmband Agat & Hematit 190kr

Agat: Den värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Ge agat till den ditt hjärta trånar efter. Chakra: Bas  Ger styrka och mod och drar till sig kärlek.

Hematit: Hematiten kan kallas intellektets eller sinnets sten. Den hjälper oss att komma ner på jorden och ”sortera ut” saker i våra tankar. Den är avstressande, skyddande och stärker problemlösning. Hematiten står också för balans mellan yin och yang, manligt och kvinnligt. Chakra: Bas Hematiten grundar och stärker självkänslan. Hematit sägs vara kraftfull i att dra ut sjukdomar ur kroppen. Speciellt bra mot brännskador och andra sår samt huvudvärk.

DSC_0131

Dubbelarmband Agat & Howlite 190kr

Agat: Den värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Ge agat till den ditt hjärta trånar efter. Chakra: Bas  Ger styrka och mod och drar till sig kärlek.

Howlite: Det är en sten för framgång och för att våga följa våra ambitioner hela vägen. Den låter oss inte stanna i tvekan utan stödjer att vår energi kommer till uttryck. Howliten bearbetar en självisk, negativ och kritisk attityd för att släppa fram oskuld och styrka. Chakra: Hjässan

DSC_0132

Dubbelarmband “Hope” Agat 190kr

Agat: Den värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Ge agat till den ditt hjärta trånar efter. Chakra: Bas  Ger styrka och mod och drar till sig kärlek.

DSC_0139 DSC_0140

Dubbelarmband Jade & Hematit 190kr

Jade: Jade är en lyckosten som dyrkats i Asien i 1000-tals år. Jade stödjer oss att förverkliga våra möjligheter, vara tålmodiga och trogna vårt mål. Den utstrålar stillhet, frid och inre harmoni.

Hematit: Hematiten kan kallas intellektets eller sinnets sten. Den hjälper oss att komma ner på jorden och ”sortera ut” saker i våra tankar. Den är avstressande, skyddande och stärker problemlösning. Hematiten står också för balans mellan yin och yang, manligt och kvinnligt. Chakra: Bas Hematiten grundar och stärker självkänslan. Hematit sägs vara kraftfull i att dra ut sjukdomar ur kroppen. Speciellt bra mot brännskador och andra sår samt huvudvärk.

DSC_0145

Dubbelarmband “Someone special” Jade, Agat & Månsten 190kr

Jade: Jade är en lyckosten som dyrkats i Asien i 1000-tals år. Jade stödjer oss att förverkliga våra möjligheter, vara tålmodiga och trogna vårt mål. Den utstrålar stillhet, frid och inre harmoni.

Agat: Den värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Ge agat till den ditt hjärta trånar efter. Chakra: Bas  Ger styrka och mod och drar till sig kärlek.

Månsten: Månstenen påminner oss om den stillsamma kraften hos tålamod och väntan i tillförsikt. Månstenens natur är receptivitet och acceptans, att i stillhet betrakta livets skeenden, årstiders växlingar, dygnets rörelse mellan natt och dag. Den vakar över dig och lyser upp mörkret så att du ska kunna finna din väg hem.

DSC_0147

Dubbelarmband Japsis, Agat & Howlite 190kr

Japsis: Jaspis påminner oss om att vi är här för att ge glädje och kärlek till andra, hjälpa andra att göra upp med sitt förflutna och förverkliga sitt hjärtas önskningar. Jaspis har burits av shamaner för dess skyddande och helande kvalitéer samt för dess förmåga att grunda och ”jorda” oss. Chakra: Hjärta.

Agat: Den värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Ge agat till den ditt hjärta trånar efter. Chakra: Bas  Ger styrka och mod och drar till sig kärlek.

Howlite: Det är en sten för framgång och för att våga följa våra ambitioner hela vägen. Den låter oss inte stanna i tvekan utan stödjer att vår energi kommer till uttryck. Howliten bearbetar en självisk, negativ och kritisk attityd för att släppa fram oskuld och styrka. Chakra: Hjässan

DSC_0149

Dubbelarmband Agat & Hematit 190kr

Agat: Den värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Ge agat till den ditt hjärta trånar efter. Chakra: Bas  Ger styrka och mod och drar till sig kärlek.

Hematit: Hematiten kan kallas intellektets eller sinnets sten. Den hjälper oss att komma ner på jorden och ”sortera ut” saker i våra tankar. Den är avstressande, skyddande och stärker problemlösning. Hematiten står också för balans mellan yin och yang, manligt och kvinnligt. Chakra: Bas Hematiten grundar och stärker självkänslan. Hematit sägs vara kraftfull i att dra ut sjukdomar ur kroppen. Speciellt bra mot brännskador och andra sår samt huvudvärk.

DSC_0161

Mala Japsis 480kr

Japsis: Jaspis påminner oss om att vi är här för att ge glädje och kärlek till andra, hjälpa andra att göra upp med sitt förflutna och förverkliga sitt hjärtas önskningar. Jaspis har burits av shamaner för dess skyddande och helande kvalitéer samt för dess förmåga att grunda och ”jorda” oss. Chakra: Hjärta.

 

DSC_0167

Mala Howlite 480kr

Howlite:  Det är en sten för framgång och för att våga följa våra ambitioner hela vägen. Den låter oss inte stanna i tvekan utan stödjer att vår energi kommer till uttryck. Howliten bearbetar en självisk, negativ och kritisk attityd för att släppa fram oskuld och styrka. Chakra: Hjässan

 

Fler bilder:

DSC_0172 DSC_0173

DSC_0116